Category Archives: Allied Health Sciences

Nongnuch Luangpon (นงนุช ล่วงพ้น)

Name : นงนุช ล่วงพ้น  
Nongnuch Luangpon
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : nuch26216@hotmail.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF EXERCISE REHABILITATION   Volume: ‏ 16   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 418-426   Published: ‏ OCT 2020

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. Effects of Qigong exercise on muscle strengths and oxidative stress/antioxidant responses in young sedentary females: a quasi-experimental study
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน
 4. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การเดินที่ดีขึ้นภายหลังการฝึกเดิน ๘ สัปดาห์ด้วยเครื่องฝึกเดินTU gait trainer ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
 2. เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและไม่ให้แรงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis minor และการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 3. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ
 4. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง

Jirasuda Nakeim (จิรสุดา นาคเอี่ยม)

Name : จิรสุดา นาคเอี่ยม
Jirasuda Nakeim
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : apook.jirasuda@gmail.com

 

ISI Web of ScienceResearchesProceedings

ปีงบประมาณ 2562

 1. การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การบิดตัวผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ thoracic aorta : กรณีศึกษาในร่างชำแหละชายไทย

Punnisa Kulwong (ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์)

Name : ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์
Punnisa Kulwong
Title : นางสาว
Miss
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : สำนักงานคณบดี
E-Mail : sasikan@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57216038003

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Suksridechacin, N. | Kulwong, P. | Chamniansawat, S. | Thongon, N.
Publication year: 2020
Journal / Book title: World Journal of Gastroenterology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am

Chontida Tangsongcharoen (ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ)

Name : ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ  
Chontida Tangsongcharoen
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : เทคนิคการแพทย์ Medical Technology
E-Mail : chontida.ta@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

36613608600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tangsongcharoen, C. | Chomanee, N. | Promdonkoy, B. | Boonserm, P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Journal of Invertebrate Pathology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Roytrakul, S. | Smith, D.R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tharad, S. | Tangsongcharoen, C. | Boonserm, P. | Toca-Herrera, J.L. | Srisucharitpanit, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: AIMS Biophysics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Jupatanakul, N. | Promdonkoy, B. | Dimopoulos, G. | Boonserm, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Boonserm, P. | Promdonkoy, B.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Invertebrate Pathology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am

Sri-arun Iamjan (ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์)

Name : ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์  
Sri-arun Iamjan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : sriaruni55@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56928254700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nudmamud-Thanoi, S. | Iamjan, S.-A. | Kerdsan-Phusan, W. | Thanoi, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Neuroscience Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Reynolds, G.P. | Nudmamud-Thanoi, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Psychopharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Nudmamud-Thanoi, S. | Reynolds, G.P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Pharmacogenomics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY   Volume: ‏ 108     Article Number: 110188   Published: ‏ JUN 8 2021
 2. EPIGENOMICS   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 12   Pages: ‏ 953-965   Published: ‏ JUN 2021
  Early Access: MAY 2021
 3. NEUROSCIENCE LETTERS   Volume: ‏ 726     Article Number: 134128   Published: ‏ MAY 1 2020
 4. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 29   Supplement:   Pages: S81-S82   Meeting Abstract: P.094   Published: DEC 2019
 5. JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 32   Issue:   Pages: 309-315   Published: MAR 2018
 6. PHARMACOGENOMICS   Volume: 16   Issue: 14   Pages: 1541-1545   Published: 2015

ปีงบประมาณ 2562

 1. ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Changes of BDNF exon IV DNA methylation are associated with methamphetamine dependence

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Early-life stress effects on BDNF DNA methylation in first-episode psychosis and in rats reared in isolation
 2. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Histological assessment of liver cell in Methamphetamine-induced rats
 2. Proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum
 3. Shotgun proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. AMPA3 glutamate receptor gene polymorphism (rs502434) is not associated with major depressive disorder

Kanoknuch Naravoratham (กนกนุช นรวรธรรม)

Name : กนกนุช นรวรธรรม (เกษียณ)  
Kanoknuch Naravoratham
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education :
 • ป.ชั้นสูงทางพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
 • วท.ม. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail :

 

SCOPUS

57207845096

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasertsri, P. | Booranasuksakul, U. | Naravoratham, K. | Trongtosak, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Preventive Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:32 am
Author(s):Prasertsri, P. | Kaewaram, J. | Naravoratham, K. | Trongtosak, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Exercise Physiology Online

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:32 am

Rungsima Daroonpunt (รังสิมา ดรุณพันธ์)

Name : รังสิมา ดรุณพันธ์
Rungsima Daroonpunt
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : โภชนบำบัด Nutritional Therapy
E-Mail : rungsima.da@go.buu.ac.thd_rungsima@outlook.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticles

57188655380

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Daroonpunt, R. | Saeng-in, P. | Tanasupawat, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Applied Pharmaceutical Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Yiamsombut, S. | Sitdhipol, J. | Tanasupawat, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Itoh, T. | Kudo, T. | Ohkuma, M. | Tanasupawat, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Tanaka, N. | Uchino, M. | Tanasupawat, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Sains Malaysiana

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Tanasupawat, S. | Kudo, T. | Ohkuma, M. | Itoh, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Uchino, M. | Tsujii, Y. | Kazami, M. | Oka, D. | Tanasupawat, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Journal of Applied Pharmaceutical Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Daroonpunt, R. | Tanasupawat, S. | Keeratipibul, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Malaysian Journal of Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาตำรับอาหารโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Bacillus salacetis sp. nov., a slightly halophilic bacterium from Thai shrimp paste (Ka-pi)
 2. Identification and lipolytic activity of Bacillus and Staphylococcus strains from shrimp paste (Ka-pi)
 3. การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับขนมไทยสูตรลดไขมัน
 4. ผลของการยอมรับต่อตำรับข้าวหลามหนองมนสูตรลดไขมันที่ได้รับการพัฒนาขึ้น

Alongkote Singhato (อลงกต สิงห์โต)

Name : อลงกต สิงห์โต  
Alongkote Singhato
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : โภชนบำบัด Nutritional Therapypat
E-Mail : alongkote@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesResearchesProceedings

57202071219

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rueangsri, N. | Pachotikarn, C. | Taechangam, S. | Kongkachuichai, R. | Sungpuag, P. | Shikanai, S. | Yamamoto, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of the Medical Association of Thailand

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Khongkhon, S. | Rueangsri, N.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Rueangsri, N. | Booranasuksakul, U. | Singhato, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Hamid, N.F. | Jalil, R.A. | Hashim, R. | Mohd, A.S. | Ishak, W.R.W. | Naing, N.N. | Pachotikarn, C. | Prapkree, L. | Rueangsri, N. | Yamamoto, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Malaysian Applied Biology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Rueangsri, N. | Charoonruk, G.
Publication year: 2017
Journal / Book title: HIV and AIDS Review

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
 1. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM   Volume: ‏ 76   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 313-321   Published: ‏ JAN 2021
 2. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 711-719   Published: DEC 2018
 3. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 845-851   Published: DEC 2018
 4. HIV & AIDS REVIEW   Volume: 16   Issue:   Pages: 118-123   Published: 2017

ปีงบประมาณ 2562

 1. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์รายการอาหารแลกเปลี่ยนในรูปแบบภาพหมุน 360 องศา ต่อการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของการใช้โภชนบำบัดทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี         

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์อะไมโลสในตัวอย่างข้าวเจ้าด้วยวิธีจับกับไอโอดีน
 2. การเสริมฤทธิ์ของส่วนสกัดจากเปลือกลำต้นสำโรง (Sterculia foetidaLinn.) กับยาปฏิชีวนะในการยบัยงั้การเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส
 3. ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของผักตบไทย (Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes(Mart.) Solms)

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. เรณูวิทยาของพืชวงศ์ถั่วบางชนิดในจังหวัดภูเก็ต.

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Comparative anatomy of three medicinal plants in Acanthaceae
 2. Anti-inflammatory activity of some medicinal plants from Ban Ang-Ed official community forest, Chantaburi Province

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Acetabularia major Martens (Chlorophyta) from Chantaburi Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. องค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลนบ้านเกาะลอย ตำบลพังราด จังหวัดระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Morphology and life cycle of curcuma roscoeana wall

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Antioxidant Activity of Some Medicinal Plants from Ban Ang-Ed Official Community Forest, Chantaburi Province

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Diversity of marine microsnails on Samaesarn islands, Chonburi province, Thailand

Narisa Rueangsri (นริศา เรืองศรี)

Name : นริศา เรืองศรี  
Narisa Rueangsri
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : โภชนบำบัด Nutritional Therapy
E-Mail : narisar@go.buu.ac.thnarisa.nr@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57202071219

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rueangsri, N. | Pachotikarn, C. | Taechangam, S. | Kongkachuichai, R. | Sungpuag, P. | Shikanai, S. | Yamamoto, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of the Medical Association of Thailand

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Khongkhon, S. | Rueangsri, N.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Rueangsri, N. | Booranasuksakul, U. | Singhato, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Hamid, N.F. | Jalil, R.A. | Hashim, R. | Mohd, A.S. | Ishak, W.R.W. | Naing, N.N. | Pachotikarn, C. | Prapkree, L. | Rueangsri, N. | Yamamoto, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Malaysian Applied Biology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Rueangsri, N. | Charoonruk, G.
Publication year: 2017
Journal / Book title: HIV and AIDS Review

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:51 am
 1. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM   Volume: ‏ 76   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 313-321   Published: ‏ JAN 2021
 2. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 711-719   Published: DEC 2018
 3. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 845-851   Published: DEC 2018
 4. HIV & AIDS REVIEW   Volume: 16   Issue:   Pages: 118-123   Published: 2017

ปีงบประมาณ 2562

 1. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์รายการอาหารแลกเปลี่ยนในรูปแบบภาพหมุน 360 องศา ต่อการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของการใช้โภชนบำบัดทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ประสิทธิผลของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์แผนไทยร่วมกับโภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
 2. Effectiveness of Medical Nutrition Therapy to Improve Dietary Habits for Promoting Bone Health in People Living with Chronic HIV
 3. การพัฒนาตำรับอาหารโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. สื่อการสอนด้านการควบคุมอาหารสำหรับผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
 2. การพัฒนาและการยอมรับต่อตำรับอาหารสูตรลดโซเดียมตามหลักทฤษฎีอาหารธาตุเจ้าเรือนของการแพทย์แผนไทย
 3. การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับขนมไทยสูตรลดไขมัน
 4. Association between Alcohol Consumption and Body Mass Index in University Students
 5. ผลของการยอมรับต่อตำรับข้าวหลามหนองมนสูตรลดไขมันที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
 6. ผลของการดื่มชาใบหม่อนต่อระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความอิ่มในอาสาสมัครสุขภาพดี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Acceptability of a High Protein Snack Using Artificial Sweeteners for People Living with HIV with Oral Problems
 2. Acceptance and Satisfaction on Thai Ethnic Foods Using the Protein-Free Starchy Products
 3. Effectiveness of Therapeutic Lifestyle Change diet to improve blood lipid profiles among people living with HIV
 4. Acceptance and satisfaction of a high protein snack with artificial sweeteners by people living with HIV who have oral problems
 5. Development of Reduced Calories-Snack Recipes from Sugar by Using Sucralose
 6. Acceptance and satisfaction of reduced sugar, fat, and sodium food recipes

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Quality of food consumption and development of eating disorder among people living with HIV

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Food Characteristics Consumed and the Risk in Malnutrition Development among People Living with HIV with Oral Problem
 2. Development of Snack Recipes Using Sucralose as Sweetener
 3. Effects of dietary approach to stop hypertension (DASH) diet in the form of brochure and poster to reduce sodium intake in patient with hypertension
 4. Development of the High Protein-Soy Bean Milk Pudding Recipes Using Artificial Sweeteners for HIV-Positive Patients with Oral Problems
 5. Development of high protein snack using sucralose for people living with HIV with oral problems
 6. การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Investigation of food habits related to their body mass index among professionals in nutrition working at the hospital located in northern part of Thailand: A trial study
 2. The Development of Low-Sodium Food Recipes According To Tathujaoruen Belief: Pitta Element
 3. Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief: Semha Element
 4. Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief: Wata Element
 5. Primary Phase of Developing Food Exchange Tool: A Survey of the Limitation of Using Tool for Overweight and Obese Person in Chonburi Province

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. The prevalence and food consumption behaviors of overweight person in Saensook municipality, Muang distric, Chon Buri province
 2. Acceptance and satisfaction on the developed food recipes made with locally sourced ingredients for elderly in Chonburi province
 3. Acceptance and satisfaction on the developed Thai dessert recipes using artificial sweeteners
 4. Effects of individual nutritional counseling on nutritional health status in overweight and obese university students
 5. Practice of eating food according to TathuJaoRuen belief and its relationship on health of people in Bangkok

 

 

Uraiporn Booranasuksakul (อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล)

Name : อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล  
Uraiporn Booranasuksakul
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : M.Sc. (Food and Nutrition for Development (Nutrition and Dietetics)), Institute of Nutrition, Mahidol University
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences Sciences
Department : โภชนบำบัด Nutritional Therapy
E-Mail :  uraipornbrnssk@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57202078231

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Khongkhon, S. | Rueangsri, N.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Prasertsri, P. | Booranasuksakul, U. | Naravoratham, K. | Trongtosak, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Preventive Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Rueangsri, N. | Booranasuksakul, U. | Singhato, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Current Research in Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Singhato, A. | Booranasuksakul, U. | Rueangsri, N. | Charoonruk, G.
Publication year: 2017
Journal / Book title: HIV and AIDS Review

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM   Volume: ‏ 76   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 313-321   Published: ‏ JAN 2021
 2. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 711-719   Published: DEC 2018
 3. CURRENT RESEARCH IN NUTRITION AND FOOD SCIENCE   Volume:   Issue:   Pages: 845-851   Published: DEC 2018
 4. HIV & AIDS REVIEW   Volume: 16   Issue:   Pages: 118-123   Published: 2017

ปีงบประมาณ 2562

 1. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์รายการอาหารแลกเปลี่ยนในรูปแบบภาพหมุน 360 องศา ต่อการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของการใช้โภชนบำบัดทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ประสิทธิผลของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์แผนไทยร่วมกับโภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
 2. Effects of Eri silkworm supplementation on body composition, cardiac autonomic function, and lung function among male university athletes
 3. Effectiveness of Medical Nutrition Therapy to Improve Dietary Habits for Promoting Bone Health in People Living with Chronic HIV
 4. การพัฒนาตำรับอาหารโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของการยอมรับต่อตำรับข้าวหลามหนองมนสูตรลดไขมันที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
 2. ผลของการดื่มชาใบหม่อนต่อระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความอิ่มในอาสาสมัครสุขภาพดี
 3. Acute Effects of Passion Fruit Juice Supplementation on Cardiac Autonomic Function and Blood Glucose in Healthy Subjects
 4. Association between Alcohol Consumption and Body Mass Index in University Students
 5. สื่อการสอนด้านการควบคุมอาหารสำหรับผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
 6. การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับขนมไทยสูตรลดไขมัน
 7. การพัฒนาและการยอมรับต่อตำรับอาหารสูตรลดโซเดียมตามหลักทฤษฎีอาหารธาตุเจ้าเรือนของการแพทย์แผนไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Acceptability of a High Protein Snack Using Artificial Sweeteners for People Living with HIV with Oral Problems
 2. Acceptance and satisfaction of reduced sugar, fat, and sodium food recipes
 3. Effectiveness of Therapeutic Lifestyle Change diet to improve blood lipid profiles among people living with HIV
 4. Development of Reduced Calories-Snack Recipes from Sugar by Using Sucralose
 5. Acceptance and satisfaction of a high protein snack with artificial sweeteners by people living with HIV who have oral problems
 6. Acceptance and Satisfaction on Thai Ethnic Foods Using the Protein-Free Starchy Products

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Quality of food consumption and development of eating disorder among people living with HIV

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Effects of dietary approach to stop hypertension (DASH) diet in the form of brochure and poster to reduce sodium intake in patient with hypertension
 2. Food Characteristics Consumed and the Risk in Malnutrition Development among People Living with HIV with Oral Problem
 3. Development of Snack Recipes Using Sucralose as Sweetener
 4. Development of high protein snack using sucralose for people living with HIV with oral problems
 5. การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก
 6. Development of the High Protein-Soy Bean Milk Pudding Recipes Using Artificial Sweeteners for HIV-Positive Patients with Oral Problems

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief: Semha Element
 2. Investigation of food habits related to their body mass index among professionals in nutrition working at the hospital located in northern part of Thailand: A trial study
 3. The Development of Low-Sodium Food Recipes According To Tathujaoruen Belief: Pitta Element
 4. Primary Phase of Developing Food Exchange Tool: A Survey of the Limitation of Using Tool for Overweight and Obese Person in Chonburi Province
 5. Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief: Wata Element

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. The prevalence and food consumption behaviors of overweight person in Saensook municipality, Muang distric, Chon Buri province
 2. Effects of individual nutritional counseling on nutritional health status in overweight and obese university students
 3. Acceptance and satisfaction on the developed Thai dessert recipes using artificial sweeteners
 4. Acceptance and satisfaction on the developed food recipes made with locally sourced ingredients for elderly in Chonburi province
 5. Practice of eating food according to TathuJaoRuen belief and its relationship on health of people in Bangkok