Tanikan Sangnim (ธนิกานต์ แสงนิ่ม)

Name : ธนิกานต์ แสงนิ่ม tanikan
Tanikan Sangnim
Title : เภสัชกรหญิง ผศ.ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
Department : เทคโนโลยีเภสัชกรรม Pharmaceutical Technology
E-Mail : tanikan@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticles

55212178200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sangnim, T. | Limmatvapirat, S. | Nunthanid, J. | Sriamornsak, P. | Sittikijyothin, W. | Wannachaiyasit, S. | Huanbutta, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Sangnim, T. | Huanbutta, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Key Engineering Materials

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W. | Sangnim, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Pharmaceutical Investigation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T. | Sittikijyothin, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Sangnim, T. | Huanbutta, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Nano Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Yunsir, A. | Sriamornsak, P. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T. | Limmatvapirat, S. | Nunthanid, J. | Sriamornsak, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Chemical Engineering Research and Design

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
Author(s):Sangnim, T. | Nunthanid, J. | Luangtana-Anan, M. | Limmatvapirat, C. | Limmatvapirat, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Advanced Materials Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:40 pm
 1. RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 16   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 118-128   Published: ‏ MAR-APR 2021
 2. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION   Volume: ‏ 51   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 213-222   Published: ‏ MAR 2021
  Early Access: JAN 2021
 3. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION   Volume: ‏ 50   Issue: ‏ 6   Pages: ‏ 625-634   Published: ‏ NOV 2020
  Early Access: JUN 2020
 4. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 54     Article Number: 101298   Published: ‏ DEC 2019
 5. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 54     Article Number: 101361   Published: DEC 2019
 6. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 52   Pages: 831-837   Published: AUG 2019
 7. JOURNAL OF NANO RESEARCH   Volume: 59   Pages: 46-56   Published: 2019
 8. ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: 13   Issue:   Special Issue: SI   Pages: 450-458  Published: SEP 2018
 9. By: Huanbutta, Kampanart; Sangnim, Tanikan; Limmatvapirat, Sontaya; et al.
  CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Volume: 109 Pages: 816-823 Published: MAY 2016

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาแผลในรูปแบบ สเปรย์พอลิเมอร์ก่อฟิล์ม พลาสเตอร์ชนิดเหลว และผ้าก๊อซเคลือบสารออกฤทธิ์ที่บรรจุสารสารสกัดใบสาบเสือ
 2. การพัฒนาแผ่นปิดแผลกันน้ำรูปแบบของเหลวที่บรรจุสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 3. การเตรียมและประเมินผลิตภัณฑ์เจลช่วยกลืนสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหากลืนลำบากที่เตรียมจากพอลิ    เมอร์ธรรมชาติ
 4. ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของจากสารสกัดจากเหง้ากระทือและการพัฒนาในรูปแบบเอทโทโซมด้วยการออกแบบการทดลองแบบเซนทรัลคอมโพไซต์สำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา
 5. เภสัชภัณฑ์แผ่นฟิล์มกัมเมล็ดมะขามดัดแปรละลายในช่องปากสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมด้วยเทคนิคการพิมพ์เพียโซอิเล็กทริค

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาตำรับพอลิเมอร์ก่อฟิล์มบรรจุสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
 2. การพัฒนาตำรับและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวกลบรสขมสำหรับพาราเซตามอล

ปีงบประมาณ 2561

 1. การเตรียมและการประเมินตำรับยาเม็ดแตกตัวในช่องปากจากกัมมะขามที่เตรียมด้วยกระบวนการทำแห้งแบบระเหิด

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนายาเม็ดไดโคลฟีแนคโซเดียมแบบแตกตัวในปากที่เตรียมด้วยสารช่วยทางเภสัชกรรมที่ผ่านกระบวนการดัดแปลง
 2. การออกแบบและการทดลองของอนุภาคขนาดนาโนเมตรที่สามารถกำหนดรูปแบบการปลดปล่อยยาที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเลคโทรไฮโดรไดนามิกอะตอมไมเซชัน

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพื่อเป็นสารยึดเกาะแบบแห้งในตำรับยาเม็ดไดโคลฟีแนค โซเดียม

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาเส้นใยขนาดไมโคร/นาโนเมตรที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเลคโทรไฮโดรไดนามิคอะตอมไมเซซันสำหรับเป็นวัสดุปิดแผล

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Using carboxymethyl gum from Tamarindus indica and Cassia fistula seeds with Chromolaena odorata leaf extract to develop antibacterial gauze dressing with hemostatic activity
 2. Development of a zero-order kinetics drug release floating tablet with anti–flip-up design fabricated by 3D-printing technique

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาแอสตาแซนธินแบบเม็ดแตกตัวในปากสำหรับผู้สูงอายุ ที่เตรียมด้วยวิธีการตอกตรง
 2. Physical stability of different chitosan salts in matrix tablet formulations
 3. Development of topical natural based film forming system loaded propolis from stingless bees for wound healing application
 4. Development and Evaluation of Astaxanthin Orally Disintegrating Tablets Prepared from Coprocessed Excipients for Use in the Elderly

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Development and Characterization of Bilayer wound Healing Patch Nanofiber Fabricated by Electrospinning
 2. Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a polymer and/or wax dispersion technique
 3. Development and in vitro/in vivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by freeze drying
 4. Design and development of zero-order drug release gastroretentive floating tablets fabricated by 3D printing technology

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Design and characterization of clindamycin-loaded nanofiber patches composed of polyvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated by electrohydrodynamic atomization

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การพัฒนาตำรับยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสองมิติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Development of tamarind seed gum as dry binder in formulation of diclofenac sodium tablets