Nisa Siranonthana (ณิษา สิรนนท์ธนา)

Name : ณิษา สิรนนท์ธนา nisa
Nisa Siranonthana
Title : นาง
Mrs.
Education : วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Institute of Marine Science
Department : ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
E-Mail : piyawan@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56104379600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kangpanich, C. | Pratoomyot, J. | Siranonthana, N. | Senanan, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: PeerJ

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Pratoomyot, J. | Siranonthana, N.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Songklanakarin Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. By: Kangpanich, Chanpim; Pratoomyot, Jarunan; Siranonthana, Nisa; et al.
  PeerJ   Volume:     Article Number: e2735   Published: NOV 29 2016

ปีงบประมาณ 2563

 1. การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของปลิงทะเลลูกบอล : กรณีศึกษาเกาะสาหร่ายพื้นที่ UNESCO Satun Geopark จ.สตูล เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

ปีงบประมาณ 2562

 1. ผลของความเค็ม และ ปริมาณไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโต, รูปแบบของกรดไขมัน และ ปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสาหร่ายขนาดเล็กกลุ่มไดอะตอม

ปีงบประมาณ 2561

 1. ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยซีททะเลในการผลิตเอนไซม์เพื่อบำบัดน้ำเสีย

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสารสี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีท
 2. คุณค่าอาหารในสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม: แหล่งวัตถุดิบอาหารสำหรับกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)

ปีงบประมาณ 2558

 1. จุลินทรีย์ทะเล: แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 2. ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus, Herre, 1927 ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต : การยอมรับอาหารและการสืบพันธุ์
 3. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น

ปีงบประมาณ 2557

 1. จุลินทรีย์ทะเล แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 2. ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus Herre 1927 ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต การยอมรับอาหารและการสืบพันธุ์
 3. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น

ปีงบประมาณ 2556

 1. จุลินทรีย์ทะเล แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 2. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น

ปีงบประมาณ 2555

 1. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) เปรียบเทียบกับลูกกุ้งแรกฟักและกุ้งการ์ตูนวัยรุ่นจากธรรมชาติ
 2. ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ

ปีงบประมาณ 2554

 1. ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ

ปีงบประมาณ 2553

 1. ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ผลของความเค็มต่อคุณค่าทางอาหารและกรดไขมันจำเป็น ในสาหร่ายขนาดเล็ก Thalassiosira sp.
 2. ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็กกลุ่มไดอะตอม 3 ชนิด Thalassiosira sp. , Odontella sp. และ Chaetoceros sp. เลี้ยงด้วยระดับความเค็มที่แตกต่างกัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ประสิทธิภาพของแอคติโนมั ยซีททะเลในการลดค่าซีโอดี ในน้ำเสียสังเคราะห์แป้งมันสำปะหลัง

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีททะเลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างไฮโดรไลติกเอนไซม์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตร
 2. โปรตีน ไขมันและกรดไขมันในปลิงทะเล:ทางเลือกวัตถุดิบอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลผลิตไข่และพัฒนาการของไข่ปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus, Herre, 1927)
 2. องค์ประกอบกรดไขมันในปลิงทะเลและดาวแดง
 3. สภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Streptomyces parvulus ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลน
 4. Effects of Arachidonic Acid Supplementation in Maternal Diet on Low-Salinity Tolerance of Newly Hatched Larvae of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย
 2. Effects of arachidonic acid supplementation in maturation diet on female reproductive performance and larval quality of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii)
 3. การศึกษาเบื้องต้นของคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช และผลต่อการสืบพันธุ์ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus Herre, 1927)

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Changes in the fatty acid composition of wild harlequin shrimp, Hymenocera picta Dana, 1852 from eggs, newly hatched zoea and juvenile stages: an insight into the fatty acid requirements for aquaculture

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. การเจริญเติบโต การรอดตายของปลาการ์ตูนวัยอ่อน (Amphiprion ephippium) ที่ได้จากการให้โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ที่เลี้ยงในสาหร่าย Isochrysis galbana ด้วย

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถึงศรีราชา

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปริมาณโปรตีนหยาบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแทลลัสสาหร่าย Sargassum polycystum C. Agardh บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
 2. Aramasngtienchai, P., Buaphan, N., Watanachote, J. and Pongsawasdi, P. 2018. Screening of levansucrase from marine actinobacteria

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Effect of Salinity on the Growth and Fatty Acid Composition of the Marine Yeast Pichia sp. Cultured in Sugarcane Bagasse Media

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. PUFAs in Marine Yeasts Isolated from Coastal Water, Thailand