Pratchaya Kaewkaen (ปรัชญา แก้วแก่น)

Name : ปรัชญา แก้วแก่น
Pratchaya Kaewkaen
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise : ประสาทวิทยาศาสตร์
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา College of Research Methodology and Cognitive Science
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : Pratchaya@buu.ac.thpkkinformation@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

55339279700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kaewkaen, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
Author(s):Kaewkaen, P. | Tong-Un, T. | Wattanathorn, J. | Muchimapura, S. | Kaewrueng, W. | Wongcharoenwanakit, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: American Journal of Agricultural and Biological Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
Author(s):Kaewkaen, K. | Wongsamud, P. | Ngaothanyaphat, J. | Supawarapong, P. | Uthama, S. | Ruengsirarak, W. | Chanabun, S. | Kaewkaen, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Malaysian Journal of Medical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
Author(s):Kaewkaen, P. | Wattanathorn, J. | Thong-Un, T. | Muchimapura, S. | Wannanond, P. | Thukhummee, W. | Kaewrueng, W. | Wongareonwanakij, S. | Kraipoch, S. | Meesilp, P.
Publication year: 2012
Journal / Book title: American Journal of Applied Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
Author(s):Kaewkaen, P. | Tong-Un, T. | Wattanathorn, J. | Muchimapura, S. | Kaewrueng, W. | Wongcharoenwanakit, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Evidence-based Complementary and Alternative Medicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
Author(s):Wattanathorn, J. | Muchimapura, S. | Thukhammee, W. | Tong-un, T. | Wannanon, P. | Phunchago, N. | Kaewkaen, P. | Chantes, T. | Kaewruang, W. | Pimpasalee, S. | Wongareonwanakij, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: American Journal of Applied Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
 1. By: Kaewkaen, Kitchana; Wongsamud, Phongphat; Ngaothanyaphat, Jiratchaya; et al.
  MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES   Volume: 25   Issue:   Pages: 67-74   Published: JAN-FEB 2018
 2. By: Kaewkaen, Pratchaya; Tong-un, Terdthai; Wattanathorn, Jintanaporn; et al.
  EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE     Article Number: 263520   Published: 2012
 3. By: Kaewkaen, P.; Tong-Un, T.; Wattanathorn, J.; et al.
  JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY   Volume: 115   Supplement: 1   Pages: 23-23   Published: OCT 2010

ปีงบประมาณ 2564

 1. การออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยภาคตะวันออกต่อการปกป้องประสาทผ่านโมดูเลเตอร์ไมโครไบโอตาแกนทางเดินอาหารสมองในวิถีโคลิเนอร์จิกรีเซปเตอร์ในฮิปโปแคมปัสพลาสติกซิตี้
 2. สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2561

 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย
 2. การปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขมิ้นชันสายพันธุ์ภาคตะวันออกของประเทศไทยในแบบจำลองโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองสัตว์ทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

 1. ศักยภาพการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อการปกป้องเซลล์ประสาทในโรคความเสื่อมจากระบบประสาทกลาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านในนิสิตระดับปริญญาตรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมฤาษีดัดตนและโยคะสำหรับเพิ่มหน้าที่บริหารจัดการของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. The influence of audio-visual cueing (traffic light) on dual task walking in healthy older adults and older adults with balance impairments

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศโดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ความเร็วของการประมวลผลการรู้คิดหลังการฝึกการทรงตัวด้วยรองเท้าส้นสูงในผู้หญิงที่ไม่ได้สวมรองเท้าส้นสูงเป็นประจำ: การศึกษานำร่อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Mulberry fruits protects against age-related cognitive decline
 2. Mulberry fruits extract mitigate vascular dementia
 3. กระบวนการความสนใจและการประยุกต์สำหรับการวิจัยทางวิทยาการปัญญา
 4. Mulberry fruit extract protects against memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia
 5. Effects of mulberry fruit powder in animal model of stroke

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Effects of Distraction and Focus of Attention on Postural Stability in High-heeled Shoes Woman: a Pilot Study

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. EFFECTS OF EXTERNAL AND INTERNAL FOCUS OF ATTENTION ON POSTURAL STABILITY IN HIGH-HEELED SHOES WOMAN: A PRELIMINARY STUDY
 2. Exploring the neural basis pathway of creative thinking