Witawat Jangiam (วิทวัส แจ้งเอี่ยม)

Name : วิทวัส แจ้งเอี่ยม
Witawat Jangiam
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
Department : วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
E-Mail : witawat@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36166994300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rithidech, K.N. | Honikel, L.M. | Reungpathanaphong, P. | Tungjai, M. | Jangiam, W. | Whorton, E.B.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Jangiam, W. | Tongtubtim, P. | Penjun, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: E3S Web of Conferences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Thakham, N. | Thaweesak, S. | Teerakulkittipong, N. | Traiosot, N. | Kaikaew, A. | Lirio, G.A. | Jangiam, W.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Jangiam, W. | Udomtanakunchai, C. | Reungpatthanaphong, P. | Tungjai, M. | Honikel, L. | Gordon, C.R. | Rithidech, K.N.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Dose-Response

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Jangiam, W. | Tungjai, M. | Rithidech, K.N.
Publication year: 2015
Journal / Book title: International Journal of Radiation Biology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Rithidech, K.N. | Reungpatthanaphong, P. | Tungjai, M. | Jangiam, W. | Honikel, L. | Whorton, E.B.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Life Sciences in Space Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Rithidech, K.N. | Jangiam, W. | Tungjai, M. | Gordon, C. | Honikel, L. | Whorton, E.B.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Frontiers in Oncology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Seedao, C. | Rachphirom, T. | Phiromchoei, M. | Jangiam, W.
Publication year: 2018
Journal / Book title: ASEAN Journal of Chemical Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Rithidech, K.N. | Tungjai, M. | Jangiam, W. | Honikel, L. | Gordon, C. | Lai, X. | Witzmann, F.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Proteomes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Thiengmag, S. | Chuencharoen, S. | Thasana, N. | Whangsuk, W. | Jangiam, W. | Mongkolsuk, S. | Loprasert, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Environmental Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
Author(s):Jangiam, W. | Loprasert, S. | Smith, D.R. | Tungpradabkul, S.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Microbiology and Immunology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 10:00 am
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY   Volume: ‏ 97   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 517-528   Published: ‏ APR 3 2021
  Early Access: FEB 2021
 2. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE   Volume: ‏ 2020     Article Number: 7352484   Published: ‏ JUN 6 2020
 3. DOSE-RESPONSE   Volume: 16   Issue:     Article Number: 1559325818815031   Published: DEC 19 2018
 4. LIFE SCIENCES IN SPACE RESEARCH   Volume: 17   Pages: 83-90   Published: MAY 2018
 5. By: Thiengmag, S.; Chuencharoen, S.; Thasana, N.; et al.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 13   Issue: 8   Pages: 2067-2078   Published: AUG 2016
 6. FRONTIERS IN ONCOLOGY   Volume:     Article Number: 155   Published: JUN 27 2016
  SPRINGERPLUS   Volume:     Article Number: 584   Published: MAY 10 2016
 7. SPRINGERPLUS   Volume: ‏ 5     Article Number: 584   Published: ‏ MAY 10 2016
 8. By: Rithidech, Kanokporn Noy; Honikel, Louise M.; Reungpathanaphong, Paiboon; et al.
  MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS   Volume: 781  Pages: 22-31   Published: NOV 2015
 9. PROTEOMES   Volume:   Issue:     Article Number: 132   Published: SEP 2015
 10. ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS   Volume: 55   Supplement:   Pages: S48-S48   Meeting Abstract: P35   Published: SEP 2014
 11. ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS   Volume: 55   Supplement:   Pages: S22-S22   Meeting Abstract: S11   Published: SEP 2014
 12. MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY   Volume: 54   Issue:   Pages: 389-397   Published: JUL 2010
 13. FEBS JOURNAL   Volume: 275   Supplement:   Pages: 276-276   Published: JUN 2008
 14. SCIENCEASIA   Volume: 34   Issue:   Pages: 23-29   Published: MAR 2008

ปีงบประมาณ 2563

 1. ต้นแบบแอลกอฮอล์ล้างมือผสมพรีไบโอติก (ลีแวน) ครั้งแรกในประเทศไทย
 2. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง
 3. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2562

 1. การผลิตพรีไบโอติกมูลค่าสูงด้วยการแปรรูปของเสียจากโรงงานน้ำตาล โดยใช้จุลินทรีย์จากถั่วหมักที่เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์แบบต่างๆ
 2. การพัฒนาการย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
 3. การเตรียมฟิล์มไฟโบรอินจากรังไหมผสมสารสกัดใบสาบเสือเพื่อใช้ในการสมานแผล

ปีงบประมาณ 2561

 1. การกำจัดกากน้ำตาลของโรงงานเครื่องดื่มให้เป็นสารโพรไบโอติคโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากอาหาร
 2. การพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษโดยการตรึงเซลล์จุลินทรีย์บนเม็ดตรึงอัลจิเนตในถังปฎิกรณ์ชีวภาพแพคเบดเพื่อกำจัดเซลลูโลสในน้ำเสีย

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาการยับยั้งเชื้อราคอลเลคทริคัมที่ก่อโรคในพืชจากเชื้อแอคติโนมัยซีทส์
 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากจุลสาหร่ายบางชนิดในประเทศไทย ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “การสำรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้”

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาสารอัลจิเนตเป็นตัวกลางที่ใช้ในการตรึงเซลล์สาหร่ายทะเลเพื่อย่อยสลายสีอะโซ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Early- and late-occurring damage in bone marrow cells of male CBA/Ca mice exposed whole-body to 1 GeV/n 48Ti ions

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Structural Characterization of Functional Ingredient Levan Synthesized by Bacillus siamensis Isolated from Traditional Fermented Food in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการเพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice
 2. Screening of Microorganisms from Homemade Biofertilizers to Promote Plant Growth
 3. Optimal conditions, kinetic model and Packed Bed Reactor system for biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulfonate by AOS-15 microorganism

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Introduction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti Ions
 2. Bacterial Consortium Expressing Surface Displayed, intra- and Extracellular Lipases and Pseudopyronine B for the Degradation of Oil

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Induction of chronic oxidative stress, chronic inflammation and aberrant patterns of DNA methylation in the liver of titanium-exposed CBA/CaJ mice
 2. Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่าย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. Role of Burkholderia pseudomallei RpoS in regulation of catalase activities under hydrogen peroxide induction

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Isolation of the High Powerful Anionic Surfactant Degrading Bacteria and the Optimum Conditions for the Biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulfonate
 2. Isolation of the High Powerful Nitrate Degrading Bacteria from Effective Microorganisms (EM)
 3. Isolation of the cellulose degrading microorganisms from three earthworm species and the biodegradation of waste paper sludge

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Effects of Culture and Conditions on Biological Hydrogen Production from Amphora sp
 2. The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics
 3. The screening of microorganisms for the biodegration of Sodium Dodecyl Sulfate and Linear Alkyl Benzene Sulfonate from industrial detergent sludge
 4. Isolation of Bacterial Consortium capable of Degrading Surfactants
 5. Molecular Cloning and Sequencing in Escherichia coli of the Poly (3-hydroxybutyrate) Synthesis Genes from Alcaligenese eutrophus
 6. Effects of Culture and Conditions of Biological Hydrogen Production from Anacystis sp

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Rational design and evaluation of novel glucosynthases from thermophilic glucosidases

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. Regulation of catalase activities, an oxidative stress

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Effect of Hydrogen Peroxide, an oxidative Stress, to rpoS Expression and Regulation of katG, katE and dpsA genes in Burkholderia pseudomallei
 2. Regulation of catalase activity by RpoS in Burkholderia pseudomallei
 3. The role of RpoS for oxidative stress response in Burkholderia pseudomallei