ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:36

ช่วงระหว่างก่อนสอบ 1 สัปดาห์จนถึงสอบเสร็จ สำนักหอสมุดขอสงวนที่นั่งอ่านไว้ให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น เมื่อพ้นช่วงการสอบแล้ว บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้