บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:37

1. บุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือได้ ต้องสมัครสมาชิกสมทบประเภทบุคคลทั่วไป
สมาชิกสมทบประเภท ระยะเวลา ค่าบารุง (บาท) ค่าประกัน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 ปี 1,500 2,000
ข้าราชการบานาญ/ อดีตข้าราชการม. บูรพา 1 ปี 100 2,000
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ม. 1-6 1 เทอม 200 1,000
1 ปีการศึกษา 400 1,000
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

2. คลิกที่ How to… และ เลือกที่ คู่มือการใช้บริการห้องสมุด / ระเบียบการใช้ห้องสมุด

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้