บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่ ?

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:37

ไม่ สามารถยืมหนังสือได้ และไม่สามารถนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้ แต่สามารถนำตัวเล่มหนังสือ หรือวารสารไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 3 ได้

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้