นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:36

นิสิตต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ แต่ถ้าหากลืมนำมาจริง เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิต เช่น รหัสนิสิต คณะหรือสาขาที่ศึกษาอยู่ และตักเตือนให้นำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้