ต้องการขอใช้บริการหนังสือที่อยู่ระหว่างทำรายการจะต้องทำอย่างไร ?

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:38

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือด่วน และยื่นคำขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. รอรับหนังสือภายใน 3 ชั่วโมง
3. หากยื่นคำขอหลังเวลา 15.00 น. ต้องมารับหนังสือที่ขอใช้ในวันถัดไป

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้