ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:36

สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา สำนักหอสมุดจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้