นิสิตมหาวิทยาลัยอื่น ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:36

เข้าใช้บริการได้ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน (ถือว่าเป็นบุคคลทั่วไป) กรณีที่นำบัตรนิสิตมาด้วยเสียค่าเข้าใช้บริการ 10 บาท/วัน

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้