หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่?

Chalermkiat Deesom
2017-08-28 06:39
1. ผู้ ใช้บริการสามารถฝากเพื่อนมาคืนหนังสือให้ได้ กรณีไม่มีค่าปรับ หากมีค่าปรับ และยังไม่จ่ายค่าปรับ ค่าปรับนั้นจะหยุด ณ วันที่คืนหนังสือ และจะยังคงค้างอยู่ในระบบ จนกว่าเจ้าของบัตรจะมาทำการจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย
2. หากไม่สะดวกมา คืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งห้องสมุดจัดไว้บริการ 2 จุด คือ ประตูทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณริมสระน้ำ สามารถนำหนังสือหย่อนลงในตู้ได้เลย
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 4.89 (9 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้