จองหนังสือทำอย่างไร ?

Chalermkiat Deesom
2017-08-28 06:48
การจองทรัพยากรสารสนเทศ ทำได้โดย

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/ คลิกที่ Web OPAC
2. สืบค้นหนังสือที่ต้องการตามชื่อเรื่อง ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องหน้าชื่อเรื่องหนังสือ
3. ลิกที่ สมาชิก ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน ใส่รหัสนิสิต
4. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ ข้อมูลการจองสื่อ
5. คลิกที่ จองสื่อ
6. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดหนังสือ คลิกที่ ทำรายการจอง
7. ต้องการตรวจสอบสถานะการจอง คลิกที่ สถานการณ์จองสื่อ
8. เมื่อจองเสร็จแล้ว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบที่ข้อความ
9. เมื่อได้รับแจ้ง จากข้อความ ผู้ใช้บริการมารับหนังสือได้ตามวัน เวลา ที่แจ้ง
**การจองทรัพยากรสารสนเทศได้ ทรัพยากรชื่อเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกยืมทุกเล่ม
**หากไม่มารับทรัพยากรตามวัน เวลา ที่แจ้ง จะนำขึ้นชั้นบริการ
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้