ลืมรหัสผ่าน WebOPAC สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

เฉลิมเกียรติ ดีสม
2018-04-26 03:51
ติดต่อทางสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ครับ เพราะระบบห้องสมุดใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับรหัสการเข้าอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยครับ
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้