บัตรสมาชิกห้องสมุด ประเภทสมาชิกสมทบ หมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

Chalermkiat Deesom
2017-08-28 06:40
1. กรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
2. ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้