ส่งต่อให้เพื่อน
ชื่อเพื่อน:
ข้อมูลที่จะส่ง:
คุณสามารถดูข้อมูลได้โดยตรงจากที่อยู่ด้านล่าง:
http://dbsrv.lib.buu.ac.th/phpmyfaq/index.php?action=artikel&cat=1&id=53&artlang=th

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.