ติดต่อเรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมหญิง เจียสารัมย์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : somying@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482