งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 1 results
Author [ Keyword(Desc)] Title Year
Filters: Keyword is ความต้านทาน.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ความต้านทาน.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซีโอไลท์. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).; 2561.